Miljöpolicy

I vår produktion använder vi energi från eget vattenkraftverk från Ätran.
Resterande köps enbart från förnyelsebar vattenkraft.