Produkter

Vi inriktar oss på lego hyvling åt företag. Samt försäljning av sågade,
hyvlade trävaror. Pallkragsvirke , reglar , råspont , paneler , listverk.

Biprodukter: kutterspån , klyvspån.